Showing all 11 results

Hộc bàn di động sản phẩm được thiết kế hiện đại được sử dụng kèm theo các sản phẩm Bàn làm việc mang đến sự tiện dụng cho người sử dụng. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Nội thất 190 trên dây truyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

750,000
770,000
800,000
850,000
1,450,000
1,300,000
1,850,000
1,950,000
2,310,000
1,280,000
1,590,000