Tủ VĂN PHÒNG

 • Tủ locker 18 ngăn TS10

  0 out of 5
  • Kích thước: W915 x D457 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 18 ngăn không đợt, có tai móc khóa ngoài.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  3,920,000
 • Tủ locker 20 ngăn TS08

  0 out of 5
  • Kích thước: W1650 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 20 ngăn không đợt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  5,300,000
 • Tủ locker 24 ngăn TS24

  0 out of 5
  • Kích thước: W1200 x D320 x H1790mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker 24 ngăn, mỗi ngăn có 1 khóa và 1 tai móc khóa ngoài.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  5,320,000
 • Tủ locker 6 ngăn TS16

  0 out of 5
  • Kích thước: W378 x D457 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt cánh mở, 6 khoang, không đợt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,650,000
 • Tủ locker cánh mở TS14

  0 out of 5
  • Kích thước: W380 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 2 khoang, mỗi khoang có 1 đợt và 1 suốt treo quần áo.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,270,000
 • Tủ locker sắt 12 ngăn TS16-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W619 x D457 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt cánh mở, 12 khoang, không đợt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,710,000
 • Tủ locker sắt 4 ngăn TS13-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W378 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 4 ngăn, 3 cánh mở, mỗi khoang có 1 khóa locker

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,460,000
 • Tủ locker sắt 4 ngăn TS15

  0 out of 5
  • Kích thước: W620 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 4 khoang, mỗi khoang có 1 đợt, 1 suốt treo, 1 khoá và 1 tai móc khoá ngoài.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,300,000
 • Tủ locker sắt 8 ngăn TS07

  0 out of 5
  • Kích thước: W764 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 12 ngăn không đợt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,370,000
 • Tủ locker sắt 9 ngăn TS09

  0 out of 5
  • Kích thước: W1000 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 9 ngăn không đợt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  3,090,000
 • Tủ locker sắt TS13

  0 out of 5
  • Kích thước: W450 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker sắt 3 khoang, 3 đợt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,460,000
 • Tủ locker sắt TS17

  0 out of 5
  • Kích thước: W915 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker 3 khoang, mỗi khoang 1 suốt treo móc áo, 1 đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,920,000
 • Tủ locker văn phòng 6 ngăn TS18

  0 out of 5
  • Kích thước: W620 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker cánh mở, 6 ngăn, không đợt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,340,000
 • Tủ phụ bàn giám đốc TG06-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W1200 x D500 x H640mm
  • Chất Liệu: gỗ công nghiệp Melamine
  • Tủ phụ có thiết kế gồm 1 khoang cánh mở, 1 khoang chống để CPU và 1 khoang 3 ngăn kéo.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,400,000
 • Tủ phụ gỗ TG06-2

  0 out of 5
  • Kích thước: W1200 x D500 x H640mm
  • Chất Liệu: gỗ công nghiệp Melamine
  • Tủ phụ có thiết kế gồm 1 khoang 2 cánh mở, 1 khoang để CPU.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,000,000
 • Tủ quần áo gia đình TSA3

  0 out of 5
  • Kích thước: W1350 x D500 x H1950mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện màu kem
  • Tủ sắt gia đình 2 khoang, 3 cánh mở, không khóa, có suốt treo quần áo…

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  4,380,000
 • Tủ quần áo sắt TSA2

  0 out of 5
  • Kích thước: W1000 x D500 x H1950mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện màu kem
  • Tủ sắt gia đình 1 buồng, 1 đợt, có suốt treo quần áo, bên dưới có ngăn kéo.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  3,140,000
 • Tủ sắt 2 khoang TS17-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W619 x D452 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ locker 2 khoang, mỗi khoang 1 suốt treo móc áo, 1 đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,110,000
 • Tủ sắt cánh kính trượt TL01

  0 out of 5
  • Kích thước: W880 x D407 x H880mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ sắt 2 cánh kính trượt, 2 đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,490,000
 • Tủ sắt cánh lùa TL01A

  0 out of 5
  • Kích thước: W1185 x D407 x H880mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ sắt 2 cánh kính trượt, 2 đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,770,000
 • Tủ sắt cánh đẩy TL02A

  0 out of 5
  • Kích thước: W1185 x D407 x H880mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ sắt 2 cánh sắt đẩy, 2 đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,680,000
 • Tủ sắt gia đình TSA4

  0 out of 5
  • Kích thước: W1000 x D500 x H1950mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện màu kem
  • Tủ sắt gia đình 3 khoang, 4 cánh mở, không khóa…

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  5,610,000
 • Tủ sắt treo quần áo TST2-KV

  0 out of 5
  • Kích thước: W915 x D500 x H1830mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ áo 2 buồng, 5 đợt, 2 mắc áo, khóa vuông thanh clemon.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,760,000
 • Tủ sắt văn phòng TL02

  0 out of 5
  • Kích thước: W880 x D407 x H880mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Tủ sắt 2 cánh sắt trượt, 2 đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,460,000