Giá Sách

Giá sách 190 được thiết kế tiện dụng hiện đại với chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp  được sử dụng cho thư viện hoặc siêu thị. Sản phẩm của Công ty Nội thất 190 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện ddaijddaj tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

 • Giá kệ sắt thư viện GS03-3

  0 out of 5
  • Kích thước: W2957 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  5,880,000
 • Giá kệ sắt thư viện GS03G-3

  0 out of 5
  • Kích thước: W2957 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng gỗ công nghiệp.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  6,000,000
 • Giá kệ sắt V GS01-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W1030 x D457 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện màu kem
  • Giá kệ sắt đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,740,000
 • Giá kệ sắt đôi GS01-2

  0 out of 5
  • Kích thước: W2030 x D457 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện màu kem
  • Giá kệ sắt đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  3,270,000
 • Giá kệ để hàng GS02-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W1000 x D397 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá kệ sắt đơn 1 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện, đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  1,660,000
 • Giá sách thư viện GS03G-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W1013 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng gỗ công nghiệp.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,480,000
 • Giá sách thư viện GS03G-5

  0 out of 5
  • Kích thước: W4910 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng gỗ công nghiệp.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  9,520,000
 • Giá sắt thư viện GS03-1

  0 out of 5
  • Kích thước: W1013 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  2,360,000
 • Giá thư viện GS03-2

  0 out of 5
  • Kích thước: W1985 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  4,120,000
 • Kệ sách thư viện GS03-5

  0 out of 5
  • Kích thước: W4910 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  9,400,000
 • Kệ sách thư viện GS03G-2

  0 out of 5
  • Kích thước: W1985 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng gỗ công nghiệp.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  4,240,000
 • Kệ sách thư viện GS03G-4

  0 out of 5
  • Kích thước: W3929 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng gỗ công nghiệp.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  7,760,000
 • Kệ sắt bán hàng tạp hóa GS02-2

  0 out of 5
  • Kích thước: W1965 x D397 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá kệ sắt đôi 2 khoang, 5 tầng khung sắt sơn tĩnh điện, đợt di động.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  3,050,000
 • Kệ sắt thư viện GS03-4

  0 out of 5
  • Kích thước: W3929 x D450 x H2000mm
  • Chất Liệu: Thép sơn tĩnh điện
  • Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, 5 tầng, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.

  Mua sản phẩm của Nội Thất 190 vì:

  • Chất lượng sản phẩm tốt nhất Việt Nam
  • Bảo hành 12T và bảo trì trọn đời sản phẩm
  • Tư vấn thiết kế nội thất văn phòng Miễn Phí
  • Khả năng cung cấp, lắp đặt hàng nhanh
  • Luôn đổi mới thiết kế vì sức khoẻ của người dùng
  7,640,000