Giá Sách

Giá sách 190 được thiết kế tiện dụng hiện đại với chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp  được sử dụng cho thư viện hoặc siêu thị. Sản phẩm của Công ty Nội thất 190 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện ddaijddaj tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

 • Giá sách thư viện GS03G-1

  0 trên 5

  – Giá sách 1 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W1013 x D450 x H2000mm

  2,480,000
 • Giá sách thư viện GS03G-2

  0 trên 5

  – Giá sách 2 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W1985 x D450 x H2000mm

  4,240,000
 • Giá sách thư viện GS03G-3

  0 trên 5

  – Giá sách 3 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W2957 x D450 x H2000mm

  6,000,000
 • Giá sách thư viện GS03G-4

  0 trên 5

  – Giá sách 4 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W3929 x D450 x H2000mm

  77,600,000
 • Giá sách thư viện GS03G-5

  0 trên 5

  – Giá sách 5 tầng sử dụng 2 mặt
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W4910 x D450 x H2000mm

  9,520,000
 • Giá sắt GS01-1

  0 trên 5

  – Giá sách đôi 1 khoang, 5 tầng.
  – Khung sắt sơn tĩnh điện
  – Đợt đỡ giá cố định chia khoang sắn không di chuyển được
  – Kích thước : W2030 x D457 x H2000 mm

  1,660,000
 • Giá sắt GS01-2

  0 trên 5

  – Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng.
  – Khung sắt sơn tĩnh điện
  – Đợt đỡ giá cố định chia khoang sắn không di chuyển được
  – Kích thước : W2030 x D457 x H2000 mm

  3,110,000
 • Giá sắt GS02-1

  0 trên 5

  – Giá sách đôi 1 khoang, 5 tầng.
  – Khung sắt sơn tĩnh điện
  – Đợt đỡ giá cố định chia khoang chân có bánh xe di chuyển được
  – Kích thước : W1000 x D397 x H2000 mm

  1,610,000
 • Giá sắt GS02-2

  0 trên 5

  – Giá sách 2 khoang, 5 tầng.
  – Khung sắt sơn tĩnh điện
  – Đợt đỡ giá cố định chia khoang chân có bánh xe di chuyển được
  – Kích thước : W1965 x D450 x H2000 mm

  2,960,000
 • Giá sắt thư viện GS03-1

  0 trên 5

  – Giá sắt 1 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W1000 x D397 x H2000mm

  2,360,000
 • Giá sắt thư viện GS03-2

  0 trên 5

  – Giá sắt 2 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W1985 x D450 x H2000mm

  4,120,000
 • Giá sắt thư viện GS03-3

  0 trên 5

  – Giá sắt 3 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W2957 x D450 x H2000mm

  5,880,000
 • Giá sắt thư viện GS03-4

  0 trên 5

  – Giá sách 4 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W3929 x D450 x H2000mm

  7,640,000
 • Giá sắt thư viện GS03-5

  0 trên 5

  – Giá sách 5 khoang sử dụng 2 mặt ốp gỗ
  – Có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
  – Có thể thêm hoặc bớt đợt
  – Kích thước : W4910 x D450 x H2000mm

  9,400,000
 • Giá thư viện GS03G-2

  0 trên 5

  – Giá sách 2 khoang, 5 tầng.
  – Khung sắt sơn tĩnh điện
  – Đợt đỡ giá cố định chia khoang chân có bánh xe di chuyển được
  – Kích thước : W1965 x D450 x H2000 mm

  2,960,000